Opći uvjeti izlaganja primjenjuju se jednako na sve izlagače međunarodnog festivala vina i delicija Kvarner Wine Fest (u daljnjem tekstu KWF), a izlagač ih prihvaća automatski ispunjavanjem i slanjem Prijavnice.

Organizator je tvrtka OFC agency d.o.o. sa sjedištem u Opatiji.

Pravo sudjelovanja na KWF imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uredno popunile, ovjerile i dostavile Prijavnicu izlagača te se pridržavaju obveza iz Općih uvjeta.

Pojedinosti sudjelovanja izlagača na KWF-u utvrđuju se u Prijavnici. Ispunjena prijavnica od strane izlagača i dostavljena realizatorima KWF-a smatra se zaključenim dogovorom. Krajnji rok za podnošenje Prijavnice je 10.04.2019.

OFC agency (u daljnjem tekstu OFC) temeljem zaprimljenih prijava vrši podjelu izložbenog prostora po abecednom redu naziva izlagača, ovisno o izabranom katu u Centru Gervais. Pod nazivom “izlagač” organizator smatra sve osobe koje rade po nalogu izlagača. Organizator se obvezuje predati izlagaču izlagačko mjesto i opremu najmanje 18 sati prije početka manifestacije, a sve eventualne reklamacije primaju se isključivo u pisanom obliku do najkasnije 12 sati prije početka izložbe. Izlagač mora dozvoliti prolaz svih vrsta instalacija preko svog izložbenog prostora, a koje su neophodne za tehničko ili drugo uređenje izložbenog prostora, odnosno izložbenog prostora drugog izlagača.

Organizator tiska katalog/brošuru u kojem će biti predstavljeni svi pravovremeno prijavljeni izlagači. Podatke za unos u katalog dužan je dostaviti svaki izlagač zajedno sa prijavom izlagača, putem e-maila najkasnije do 10.04.2019. Ako ih ne dostavi, organizator će u katalog unijeti osnovne podatke koji su mu poznati iz Prijavnice. Za sadržaj unosa u katalog, sadržaj oglasa, kao i za eventualnu štetu nastalu zbog unosa neodgovarajućeg sadržaja, odgovoran je izlagač, pa za sve netočnosti u katalogu organizator ne preuzima odgovornost. Uplate se vrše direktno Organizatoru, odnosno OFC-u.

Nakon zaprimljene Prijavnice OFC će prema elementima iz Prijavnice ispostaviti ponudu za naručene usluge. Isključivo pravovremenom uplatom prema ponudi izlagač osigurava izložbeni prostor na KWF-u.

Izlagačko mjesto sastoji se od stola dimenzije približno 200×60 centimetara i sadrži svu opremu: posuda (kibla), posuda za odlijevanje vina (tzv. pljuvačnica), kruh, voda, led, dvije stolice i natpis s nazivom izlagača. Stol će biti prekriven bijelim stolnjakom.

Izlagač će u skladišnom prostoru u sklopu dvorane imati na raspolaganju hladnjake koje može koristiti bez naknade i na vlastitu odgovornost.

Svaki izlagač ima pravo na dvije akreditacije.

Ukoliko izlagač ne plati ponudu do datuma dospijeća, a najkasnije 10 dana do početka manifestacije, OFC ima pravo otkazati potvrđenu Prijavnicu. Na zakašnjela plaćanja obračunati će se zakonska zatezna kamata.

OFC će po završetku izložbe izlagaču dostaviti obračun svih naknadno naručenih i izvršenih usluga. Izlagačima nije dopušteno odstranjivanje izložbenih eksponata sa izložbenog prostora prije zatvaranja izložbe. Radno vrijeme KWF-a za posjetitelje je oba dana od 13:00 do 20:00h.

Ukoliko izlagač koristi središnji sustav prodaje u organizaciji OFC-a artikli koje prodaje moraju imati isključivo cijene u rasponima od 10 kuna: npr. 10,00 kn, 20,00 kn, 30,00 kn, 40,00 kn, 50,00 kn, 60,00 kn… Takve cijene moraju imati uračunat PDV. Organizator koji vrši naplatu u sustavu je PDV-a. Izlagač u čije ime je OFC obavio naplatu mora ispostaviti fakturu OFC-u najkasnije u roku od 15 dana po završetku sajma kako bi se transferirao kompletan uprihodovani iznos za pojedinog izlagača. OFC ne naplaćuje nikakvu proviziju za središnji sustav prodaje.

Obvezu osiguranja izložbenog prostora preuzima organizator, te se obvezuje organizirati zaštitarsku službu 24 sata dnevno tijekom trajanja KWF-a. Osiguranje izložaka na svakom pojedinom štandu obveza je izlagača. Organizator i tehnički realizator izložbe nisu odgovorni za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačeva vlasništva. Također, nisu odgovorni za eventualni nestanak stvari sa štanda za vrijeme dok je izlagač prisutan na štandu, tj. u radno vrijeme izložbe za posjetitelje. Izlagač je obavezan ostati na svom štandu dok se sajamski prostor ne isprazni sa posjetiteljima, pa čak ako to zahtijeva određeno vrijeme nakon radnog vremena manifestacije.

Cijene za usluge navedene u Prijavnici su bez PDV-a. Plaćanje se vrši prema ponudi sastavljenoj temeljem Prijavnice izlagača.

Prijavnica je neopoziva i obavezuje, a otkazivanje je obavezno dostaviti u pisanom obliku. Ukoliko izlagač otkaže sudjelovanje najkasnije 20 dana prije početka izložbe fakturirati će mu se 50% ugovorene vrijednosti izložbenog prostora. Za otkazivanje sudjelovanja izlagača u roku od 20 dana i manje od početka izložbe fakturirati će se puna cijena naručenog izložbenog prostora.

Za uništenu imovinu koja je u najmu za vrijeme trajanja Izložbe, izlagač preuzima obavezu za naknadu štete. O čišćenju cjelokupnog prostora i hodnika skrbi organizator, a čišćenje izložbenog prostora obveza je izlagača.

Eventualne sporove između izlagača i organizatora stranke će rješavati dogovorno, a ukoliko to ne uspiju utvrđuju nadležnost suda u Opatiji.